November 2019 Yoga Class Schedule

Mondays:

4:30pm ~ Beginner Yoga      75 min (Sarah)

 

Tuesdays:

9:30am ~ Beginner Yoga     75 min (Deb)

5:30pm ~ Vinyasa Flow    75 min  (Sam)

 

Wednesdays:  

4:30 ~ All Levels Yoga   90 min (Sam)

~~First Wednesday of each month is Yin Yoga~~

 

Thursdays:

9:30am ~ All Levels Yoga   75 min (Deb)

5:30pm ~ All Levels Yoga   75 min  (Sarah)

 

Saturdays:   9:30am ~ All Levels Yoga  90 min

11/02 ~~ Sam

11/09 ~~ Sarah

11/16 ~~ Carolyn

11/23 ~~ Terrie

11/30 ~~ NO CLASS   (HAPPY THANKSGIVING WEEKEND!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard